Ung thư lồng ngực

Tháng Tám, 2021

Tháng Sáu, 2020

Tháng Mười, 2019

Tháng Chín, 2019

  • 6 Tháng Chín

    Lợi ích của WBRT trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ di căn não

    Di căn não xuất hiện trong khoảng 25% người bệnh ung thư. Xấp xỉ 50% trong số đó bắt nguồn nguyên phát từ phổi. Xạ trị toàn não (Whole Brain Radiation Therapy - WBRT) là lựa chọn tiêu chuẩn hiện nay cho các trường hợp di căn não từ 5 ổ trở lên. Khi đó, WBRT với tổng liều 30 Gy trong 10 phân liều là phác đồ được lựa chọn thông dụng nhất

Tháng Bảy, 2018

Tháng Năm, 2018

Tháng Ba, 2018

Tháng Một, 2018