Tag Archives: Neuroendocrine neoplasms

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ U THẦN KINH NỘI TIẾT HỆ TIÊU HÓA DI CĂN XA

Đặt vấn đề Khối tân sản thần kinh nội tiết (Neuroendocrine neoplasms – NENs) là những tổ chức tân sản có nguồn gốc từ hệ thống tế bào thần kinh nội tiết, có thể lành tính hoặc ác tính [1]. Mặc dù chúng có thể phát triển ở hầu hết mọi …

Đọc tiếp

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ U THẦN KINH NỘI TIẾT DI CĂN GAN

ĐẶT VẤN ĐỀ Khối tân sản thần kinh nội tiết (Neuroendocrine neoplasms – NENs) là những tổ chức tân sản có nguồn gốc từ hệ thống tế bào thần kinh nội tiết, có thể lành tính hoặc ác tính [1]. Dựa về độ ác tính, NENs được chia làm 2 nhóm: …

Đọc tiếp

Tổng quan về U thần kinh nội tiết trực tràng || Phần 2

Chẩn đoán giai đoạn (Staging) và phân độ (Grading) Theo phân độ của WHO năm 2010, NENs đường tiêu hóa được chia thành NENs typ G1, G2, NECs hay NETs typ G3 (nhóm tế bào nhỏ và nhóm tế bào lớn) và MANEC [35]. Theo phân loại này, khái niệm NECs …

Đọc tiếp

Tổng quan về U thần kinh nội tiết trực tràng || Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ Khối tân sản thần kinh nội tiết (Neuroendocrine neoplasms – NENs) là những tổ chức tân sản có nguồn gốc từ hệ thống tế bào thần kinh nội tiết, có thể lành tính hoặc ác tính [1]. Dựa về độ ác tính, NENs được chia làm 2 nhóm: …

Đọc tiếp

ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U THẦN KINH NỘI TIẾT || Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ Khối tân sinh thần kinh nội tiết đường tiêu hóa (Gastrointestinal neuroendocrine neoplasms – GI NENs) bắt nguồn từ tế bào thần kinh nội tiết nằm tại vùng niêm mạc và dưới niêm mạc của ống tiêu hóa. Mặc dù các phương tiên chẩn đoán hình ảnh …

Đọc tiếp

TỔNG QUAN VỀ U THẦN KINH NỘI TIẾT HỆ TIÊU HÓA (phần 1)

Định nghĩa, Dịch tễ học, Phân loại Định nghĩa Khối tân sản thần kinh nội tiết (Neuroendocrine neoplasms – NENs) là những tổ chức tân sản có nguồn gốc từ hệ thống tế bào thần kinh nội tiết, có thể lành tính hoặc ác tính [1]. Dựa trên mức độ ác …

Đọc tiếp