Các ung thư khác

Tháng Sáu, 2022

  • 27 Tháng Sáu

    ĐẠI CƯƠNG VỀ U HẮC TỐ HỆ TIÊU HÓA

    TỔNG QUAN, ĐỊNH NGHĨA U hắc tố ác tính (Malignant melanoma) là một dạng u ác tính đe dọa tính mạng bắt nguồn từ các tế bào hắc tố, được coi là dạng ung thư da có tiên lượng kém nhất. Một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng …

Tháng Tám, 2021

  • 5 Tháng Tám

    Xạ trị ung thư phần mềm ở người lớn – ASTRO 2021

    Với những bệnh nhân UTPM khu trú, hội chẩn đa chuyên khoa trước điều trị được khuyến cáo thực hiện thường quy, dựa trên khảo sát cẩn trọng dữ kiện thông tin giải phẫu bệnh, hình ảnh chẩn đoán với bác sĩ giải phẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu về UTPM.