Các ung thư khác

Tháng Tám, 2021

  • 5 Tháng Tám

    Xạ trị ung thư phần mềm ở người lớn – ASTRO 2021

    Với những bệnh nhân UTPM khu trú, hội chẩn đa chuyên khoa trước điều trị được khuyến cáo thực hiện thường quy, dựa trên khảo sát cẩn trọng dữ kiện thông tin giải phẫu bệnh, hình ảnh chẩn đoán với bác sĩ giải phẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu về UTPM.