Tag Archives: hướng dẫn điều trị

Hướng dẫn thực hành lâm sàng chẩn đoán và điều trị Sarcoma mô mềm của ESMO-EURACAN 2018

Sarcoma mô mềm, với trên 80 thể mô bệnh học, thuộc nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc trong quần thể chung ở mức thấp. Phần lớn sarcoma phát sinh từ các mô mềm (xấp xỉ 75% trường hợp), các khối u mô đệm đường tiêu hoá (GISTs) có …

Đọc tiếp

Hướng dẫn quốc tế về điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư (Phần 2)

Ung Thư Học gửi đến bạn đọc bài viết tóm tắt những nội dung chính từ Hướng dẫn quốc tế về điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư của Hội Huyết khối và Đông máu Quốc tế (ISTH) năm 2016. Farge D, Bounameaux H, …

Đọc tiếp

Hướng dẫn quốc tế về điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư (Phần 1)

Ung Thư Học gửi đến bạn đọc bài viết tóm tắt những nội dung chính từ Hướng dẫn quốc tế về điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư của Hội Huyết khối và Đông máu Quốc tế (ISTH) năm 2016. Farge D, Bounameaux H, …

Đọc tiếp