ASCO 2017: FLOT vượt qua ECF/ECX trong ung thư dạ dày

Hoá trị trước mổ bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam những năm gần đây, được chỉ định cho các trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng còn khả năng phẫu thuật. Được xem là phác đồ chuẩn hiện nay từ kết quả của nghiên cứu MAGIC (Anh), ECF và biến thể EOX được phần lớn các nhà lâm sàng lựa chọn. Tuy nhiên, “Phép màu” cũng không còn giúp ECF trụ vững tại chỉ định này khi khi kết quả của thử nghiệm FLOT4 vừa được trình bày tại ASCO 2017 vừa qua bởi các nhà khoa học đến từ Đức.

Hoá trị chu phẫu (trước và sau mổ kiểu sandwich) với phác đồ có Docetaxel, Oxaliplatin và Fluorouracil/Leucovorin (FLOT) giúp cải thiện có ý nghĩa thời gian sống thêm không tiến triển (PFS) và sống thêm toàn bộ (OS) ở những bệnh nhân ung thư dạ dày có khả năng phẫu thuật so với phác đồ Epirubicin, Cisplatin, Fluorouracil hoặc Capecitabine.

FLOT4 là một thử nghiệm pha 3, ngẫu nhiên (mã số ClinicalTrials.gov NCT01216644) tiến hành trên các bệnh nhân ung thư dạ dày hoặc đoạn nối dạ dày – thực quản (gastroesophageal junction – GEJ) giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng (cT2-4, N+, M0), có khả năng phẫu thuật. Chiến lược điều trị sử dụng trong nghiên cứu là hoá trị trước mổ – phẫu thuật – hoá trị sau mổ (hoá trị chu phẫu). Tổng số 716 bệnh nhân được tuyển chọn vào nghiên cứu, phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm:

  • Nhóm nhận phác đồ hoá trị FLOT (n=356): Flourouracil 2600 mg/m2 D1, Leucovorin 200 mg/m2 D1, Oxaliplatin 85 mg/m2 D1, Doxetacel 50 mg/m2 Chu kỳ 2 tuần, 4 chu kỳ trước mổ, 4 chu kỳ sau mổ.
  • Nhóm nhận phác đồ chuẩn (n=360): ECF/ECX. Chu kỳ 3 tuần, 3 chu kỳ trước mổ, 3 chu kỳ sau mổ.

2 nhóm đối tượng nghiên cứu có đặc điểm chung tương tự nhau: giới, tuổi, giai đoạn bệnh và loại ung thư.

Kết quả cho thấy: Tỷ lệ bệnh nhân hoàn thành được điều trị trước và sau mổ ở nhánh ECF/ECX lần lượt là 91% và 37%; Tỷ lệ tương ứng ở nhánh FLOT là 90% và 50%.

Sau thời gian theo dõi trung vị 43 tháng, thời gian sống thêm toàn bộ trung vị là 35 tháng ở nhánh ECF/ECX và 50 tháng với phác đồ FLOT (HR=0,77; p=0.012). Tỷ lệ sống thêm toàn bộ OS tại thời điểm 3 năm là 48% (nhánh ECF/ECX) và 57% (nhánh FLOT). FLOT giúp cải thiện có ý nghĩa thời gian sống thêm không tiến triển (PFS), trung vị 30 tháng so với 18 tháng với phác đồ ECF/ECX.

Về mặt độc tính, các kết quả ghi nhận được tương tự nhau ở 2 nhánh, tuy nhiên, độc tính buồn nôn và nôn độ 3-4 gặp nhiều hơn ở các BN được điều trị ECF/ECX, trong khi đó, nhánh FLOT gặp nhiều hơn hạ bạch cầu độ 3-4.

Các tác giả đưa ra nhận định: “FLOT nên được xem là phác đồ điều trị chuẩn mới cho chỉ định hoá trị chu phẫu  ung thư dạ dày hoặc ung thư đoạn nối dạ dày-thực quản”.

Al-Batran SE, Homann N, Schmalemberg H, et al. Perioperative chemotherapy with docetaxel, oxaliplatin, and fluorouracil/leucovorin (FLOT) versus epirubicin, cisplatin, and fluorouracil or capecitabine (ECF/ECX) for resectable gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma (FLOT4-AIO): a multicenter, randomized phase 3 trial. J Clin Oncol. 2017;35(suppl; abstr 4004).

 Edited by: DR. BTT

Về Trần Trung Bách

Bác sĩ nội trú. Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội - Khoa xạ trị tổng hợp, Bệnh viện K Tân Triều

Xem thêm

ĐẠI CƯƠNG VỀ U HẮC TỐ HỆ TIÊU HÓA

TỔNG QUAN, ĐỊNH NGHĨA U hắc tố ác tính (Malignant melanoma) là một dạng u …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.