Vai trò của chuyển hóa Glutamine trong ung thư đại trực tràng

Tóm tắt: Chúng ta đã biết vai trò quan trọng của chuyển hóa Glutamine trong ung thư tụy, nhưng vai trò của nó trong ung thư đại tràng vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu này đã chứng minh vai trò quan trọng của chuyển hóa Glutamine trong ung thư đại tràng.

Chuyển hóa Glutamine trong ung thư đại tràng được tìm hiểu bởi Tiến sĩ Masamitsu Konno và cộng sự. Mục tiêu của nghiên cứu để thấy sự đáp ứng của tế bào ung thư trong tình trạng rối loạn dinh dưỡng và vai tròn của các gen sinh ung thư trong ung thư đại trực tràng. Chuyển hóa trong ung thư đại trực tràng liên quan đến các đột biến gen. Các tế bào ung thư đại trực tràng có thể sống sót trong điều kiện thiếu glucose nhờ chu trình acid Citric vẫn xảy ra. Các tế bào sống sót dựa trên cân bằng tương quan giữa năng lượng và các sản phẩn của phản ứng phụ thuộc oxy. Glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) và SLC25A13 đóng vai trò chủ chốt trong điều kiện thiếu glucose và đồng thời là các yếu tố tiên lượng cho ung thư đại trực tràng. Đây là có thể là một hướng đi mới trong điều trị nhắm trúng đích trong ung thư đại trực tràng.

Tác giả phát biểu: “Nhóm nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy các tế bào ung thư đại trực tràng có thể sống sót trong điều kiện thiếu Glucose, và sự đề kháng này liên quan đến đột biến trong bộ gen hơn là chỉ do một mình đột biến KRAS. Phân tích chuyển hóa trong tế bào ung thư cho thấy vẫn xảy ra chu trình acid Citric,  kết quả là ATP được tạo ra trong điều kiện thiếu hụt Glucose. Nghiên cứu chứng minh vai trò của GLUD1 và SLC25A13 trong điều kiện thiếu dinh dưỡng tế bào. GLUD 1 và SLC25A13 liên quan đến mức độ xâm lấn và tiên lượng không tốt trong ung thư đại trực tràng. GLUD1 và SLC25A13 sẽ là các đích điều trị mới trong điều trị ung thư đại trực tràng”

chuyển hóa glutamine

Nguồn :

1. Masaaki Miyo, Masamitsu Konno, Naohiro Nishida, Toshinori Sueda, Kozo Noguchi, Hidetoshi Matsui, Hugh Colvin, Koichi Kawamoto, Jun Koseki, Naotsugu Haraguchi, Junichi Nishimura, Taishi Hata, Noriko Gotoh, Fumio Matsuda, Taroh Satoh, Tsunekazu Mizushima, Hiroshi Shimizu, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hideshi Ishii. Metabolic Adaptation to Nutritional Stress in Human Colorectal Cancer. Scientific Reports, 2016; 6: 38415

Về Hà Thành Kiên

Xem thêm

ĐẠI CƯƠNG VỀ U HẮC TỐ HỆ TIÊU HÓA

TỔNG QUAN, ĐỊNH NGHĨA U hắc tố ác tính (Malignant melanoma) là một dạng u …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *