Thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư?

Rất nhiều người trên thế giới cũng như ở Việt Nam rất ưa chuộng nhuộm tóc. Người ta ước tính rằng có 1/3 số phụ nữ trên 18 tuổi và khoảng 10% nam giới trên 40 tuổi sử dụng thuốc nhuộm tóc. Liệu việc sử dụng thuốc nhuộm tóc co khả năng gây ung thư?

thuốc nhuộm tóc và ung thư

Tại sao thuốc nhuộm tóc lại có thể gây ung thư?

Thuốc nhuộm tóc được phân thành 3 loại : tác dụng vĩnh viễn( hay oxy hóa), thời gian khá lâu và loại tạm thời. Thuốc nhuộm tóc có tác dụng vĩnh viễn chiếm khoảng 80% sản phẩm đang bán trên thị trường, bao gồm thuốc nhuộm màu “trung gian” (những hóa chất dạng amin thơm) và thuốc nhuộm “kép”. Sự có mặt của hydrogen peroxidase lmaf các chất trung gian và kép phản ứng với nhau để tạo thành các phân tử sắc tố. Những màu tối hơn được tạo thành bằng cách sử dụng nồng độ cao các chất trung gian. Thuốc nhuộm tóc tác dụng thời gian khá lâu và tạm thời là nonoxidative và bao gồm các hợp chất màu mà được nhuộm trực tiếp lên tóc.

Hơn 5000 hóa chất khác nhau được sử dụng trong các sản phẩm thuốc nhuộm tóc, một trong số đó đã được báo cáo là chất gây ung thư ở động vật. Hiện nay rất nhiều người sử dụng thuốc nhuộm tóc, vì vậy các nhà khoa học đang cố gắng xác định xem liệu tiếp xúc với các hóa chất trong sản phẩm thuốc nhuộm tóc có làm tăng nguy cơ gây ung thư ở ngườì

Thành phần hoác chất trong thuốc nhuộm tóc bao gồm các amin thơm đã được tìm thấy gây ra ung thư ở động vật. Tuy nhiên đến cuối thập niên 1970, các nhà sản xuất đã loại bỏ các hóa chất này trong thành phần thuốc nhuộm. Người ta không biết được rằng liệu những hóa chất còn lại trong thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư hay không? Việc sử dụng thuốc nhuộm tóc rộng rãi, có thể gây tăng nguy cơ tác động đáng kể tới sức khỏe cộng đồng.

Qua nhiều năm, mộ số nghiên cứu dịch tễ đã tìm thấy tăng nguy cơ ung thư bàng quang ở tiệm làm tóc và những thợ cắt tóc. Một báo cáo năm 2008 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) đã kết luận rằng mộ số hóa chất mà những người đã tiếp xúc liên quan yếu tố nghề nghiệp có thể gây ung thư cho con người.

Mặc dù một số nghiên cứu đã liên kết việc sử dụng thuốc nhuộm tóc với tăng nguy cơ ung thư tủy xương, ví dụ như U Lympho Hodgkin và bệnh bạch cầu, nhưng các nghiên cứu khác không cho thấy sự liên kết này. Các nghiên cứu về ung thư vú và ung thư bàng quang cũng cho thấy kết quả trái ngược. Tương đối ít các nghiên cứu được công bố về sự liên quan giữa thuốc nhuộm tóc và nguy cơ của những bệnh ung thư khác. Dựa trên đánh giá các chứng cứ, IARC đã kết luận rằng việc đơn thuần sử dụng thuốc nhuộm tóc không gây sinh ung thư ở con người.

Các bằng chứng cho thấy việc đơn thuần sử dụng thuốc nhuộm tóc có liên quan tới U Lympho Hodgkin là gì?

benh-hodgkin

Những nghiêm cứu tìm hiểu mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc nhuộm tóc và nguy cơ gây U Lympho Hogdkin có kết quả trái ngược nhau. Do cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ nên đã hạn chế khả năng phát hiện mối liên quan, một phân tích gộp bốn nghiên cứu bệnh chứng đã được tiến hành. Phân tích gộp gồm 4462 phụ nữ bị U Lympho Hogdkin và 5799 phụ nữ không bị. Kết quả nghiên cứu cho thấy những phụ nữ bắt đầu sử dụng thuốc nhuộm tóc trước năm 1980 có nguy cơ nhẹ (30%) tăng mắc U Lympho Hogdkin so với những phụ nữ chưa bao giờ nhuộm tóc, trong khi không tìm thấy sự tăng nguy cơ bị bệnh của những phụ nữ bắt đầu sử dụng thuốc nhuộm tóc sau năm 1980.

Các bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc nhuộm tóc đơn thuần có liên quan đến nguy cơ ung thư máu?

Kết quả hình ảnh cho chảy máu mũi

Cũng như những nghiên cứu về U Lympho Hogdkin, những nghiên cứu về ung thư máu (bệnh bạch cầu cấp) cũng có những kết quả trái ngược nhau. Ví dụ như nghiên cứ bệnh chứng kiểm tra việc sử dụng thuốc nhuộm tóc ở 769 bệnh nhân lớn tuổi bị bạch cầu cấp và 623 người không bị ở Mỹ và Canada. Kết quả cho thấy có sự gia tăng nguy cơ bị bạch cầu cấp ở những phụ nữ sử dụng thuốc nhuộm tóc với công thức cũ hơn những người không sử dụng thuốc nhuộm tóc, mặc dù mức tăng không có ý nghĩa về mặt thống kê. Không có việc gia tăng nguy cơ ở những người phụ nữ sử dụng thuốc nhuộm tóc với công thức gần đây. Tuy nhiên, một nghiên cứu bệnh chứng ở Ý đã không tìm thấy mối liên quan giữa sử dụng thuốc nhuộm tóc có tác dụng vĩnh viễn và nguy cơ bị bạch cầu cấp.

Bằng chứng cho thấy việc sử dụng đơn thuần thuốc nhuộm tóc có liên quan tới việc tăng nguy cơ ung thư bàng quang?

ung thư bàng quang

Một phân tích các dữ liệu tổng hợp từ 12 nghiên cứu về sử dụng thuốc nhuộm tóc không tìm thấy bằng chứng về sự gia tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Tuy nhiên, nghiên cứu về việc sử dụng thuốc nhuộm tóc có tác dụng vĩnh viễn đặc biệt đã tạo ra kết quả trái ngược nhau. Một số nghiên cứu gần đây đã cho thấy tăng nguy cơ ung thư bàng quang kết hợp với việc sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn, trong khi các nghiên cứu khác đã không cho kết quả như vậy.

Vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thợ cắt tóc chuyên nghiệp có tăng nguy cơ ung thư bàng quang có thể do phải tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục nghiên cứu xem việc sử dụng thuốc nhuộm tóc đơn thuần có liên quan đến nguy cơ ung thư bàng quang.

Bằng chứng cho thấy sử dụng thuốc nhuộm tóc đơn thuần có liên quan với nguy cơ ung thư khác là gì?

Các nhà nghiên cứu đã xem dữ liệu từ 14 nghiên cứu về ung thư vú ở nữ và sử dụng thuốc nhuộm tóc được công bố giữa năm 1977 đến năm 2002 cho thấy người dùng thuốc nhuộm không có gia tăng nguy cơ ung thư vú so với người không dùng thuốc. Nghiên cứu về việc sử dụng thuốc nhuộm tóc và những nguy cơ của bệnh ung thư khác là ít hơn.

Tài liệu tham khảo

 1. Huncharek M, Kupelnick B. Personal use of hair dyes and the risk of bladder cancer: results of a meta-analysis. Public Health Reports 2005; 120(1):31–38. [PubMed Abstract]
 2. Bolt HM, Golka K. The debate on carcinogenicity of permanent hair dyes: new insights. Critical Reviews in Toxicology 2007; 37(6):521–536. [PubMed Abstract]
 3. de Sanjose S, Benavente Y, Nieters A, et al. Association between personal use of hair dyes and lymphoid neoplasms in Europe. American Journal of Epidemiology 2006; 164(1):47–55. [PubMed Abstract]
 4. Takkouche B, Etminan M, Montes-Martinez A. Personal use of hair dyes and risk of cancer: a meta-analysis. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2005; 293(20):2516–2525. [PubMed Abstract]
 5. Harling M, Schablon A, Schedlbauer G, Dulon M, Nienhaus A. Bladder cancer among hairdressers: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine 2010; 67(5):351–358. [PubMed Abstract]
 6. Baan R, Straif K, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of some aromatic amines, organic dyes, and related exposures. Lancet Oncology 2008; 9(4):322–323. [PubMed Abstract]
 7. Zhang Y, de Sanjose S, Bracci PM, et al. Personal use of hair dye and the risk of certain subtypes of non-Hodgkin lymphoma. American Journal of Epidemiology 2008; 167(11):1321–1331. [PubMed Abstract]
 8. Rauscher GH, Shore D, Sandler DP. Hair dye use and risk of adult acute leukemia. American Journal of Epidemiology 2004; 160(1):19–25. [PubMed Abstract]
 9. Miligi L, Costantini AS, Benvenuti A, et al. Personal use of hair dyes and hematolymphopoietic malignancies. Archives of Environmental and Occupational Health2005; 60(5):249–256. [PubMed Abstract]
 10. Kelsh MA, Alexander DD, Kalmes RM, Buffler PA. Personal use of hair dyes and risk of bladder cancer: a meta-analysis of epidemiologic data. Cancer Causes and Control2008; 19(6):549–558. [PubMed Abstract]
 11. Andrew AS, Schned AR, Heaney JA, Karagas MR. Bladder cancer risk and personal hair dye use. International Journal of Cancer 2004; 109(4):581–586. [PubMed Abstract]
 12. Gago-Dominguez M, Castelao JE, Yuan JM, Yu MC, Ross RK. Use of permanent hair dyes and bladder-cancer risk. International Journal of Cancer 2001; 91(4):575–579. [PubMed Abstract]
 13. Koutros S, Silverman DT, Baris D, et al. Hair dye use and risk of bladder cancer in the New England bladder cancer study. International Journal of Cancer 2011; DOI:10.1002/ijc.26245. [PubMed Abstract]
 14. Henley SJ, Thun MJ. Use of permanent hair dyes and bladder-cancer risk. International Journal of Cancer 2001; 94(6):903–906. [PubMed Abstract]
 15. Kogevinas M, Fernandez F, Garcia-Closas M, et al. Hair dye use is not associated with risk for bladder cancer: evidence from a case-control study in Spain. European Journal of Cancer 2006; 42(10):1448–1454. [PubMed Abstract]
 16. Lin J, Dinney CP, Grossman HB, Wu X. Personal permanent hair dye use is not associated with bladder cancer risk: evidence from a case-control study. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention 2006; 15(9):1746–1749. [PubMed Abstract]

 

Về Vũ Thanh

Xem thêm

ĐẠI CƯƠNG VỀ U HẮC TỐ HỆ TIÊU HÓA

TỔNG QUAN, ĐỊNH NGHĨA U hắc tố ác tính (Malignant melanoma) là một dạng u …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *