Gõ từ khoá để tìm kiếm

Một số phác đồ hoá chất trong ung thư buồng trứng

Chia sẻ

Phác đồ bước 1 / phác đồ hóa trị bổ trợ

Lưu ý: Mức độ khuyến cáo (MĐKC) của các phác đồ mặc định là 2A nếu không có chú thích cụ thể.

Giai đoạn 1A hoặc 1B (độ mô học 2, 3 hoặc thể tế bào sáng) và giai đoạn 1C (độ mô học 1-3)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + carboplatin Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 3-6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (Phác đồ hóa trị đường tĩnh mạch/ khoang phúc mạc)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + cisplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 135mg/m2 TTM trên 3 giờ hoặc trong 24 giờ.
Ngày 2: Cisplatin 75-100mg/m2 bơm khoang phúc mạc, sau đó:
Ngày 8: Paclitaxel 60mg/m2 bơm khoang phúc mạc.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (hóa trị đường tĩnh mạch)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + carboplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Paclitaxel + carboplatin liều dày (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Ngày 8, 15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Paclitaxel + Carboplatin (MĐKC 1) (với những bệnh nhân cao tuổi, toàn trạng kém) Ngày 1: Paclitaxel 60mg/m2 TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 2) TTM trên 30 phút.
Chu kỳ hàng tuần x 18 tuần.
Docetaxel + Carboplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Docetaxel 60-75mg/m2 TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (phác đồ có Bevacizumab)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab (MĐKC 3) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: Bevacizumab 7.5mg/kg TTM 39-90 phút.
Chu kỳ 3 tuần x 5-6 chu kỳ.
Tiếp tục duy trì Bevacizumab đến 12 đợt.
Hoặc:
Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Bắt đầu từ ngày 1 của chu kỳ 2: Bevacizumab 15mg/kg TTM 30-90 phút. Chu kỳ 3 tuần x 22 chu kỳ.

Tags:

Bạn có thể quan tâm

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *