Một số phác đồ hoá chất trong ung thư buồng trứng

Phác đồ bước 1 / phác đồ hóa trị bổ trợ

Lưu ý: Mức độ khuyến cáo (MĐKC) của các phác đồ mặc định là 2A nếu không có chú thích cụ thể.

Giai đoạn 1A hoặc 1B (độ mô học 2, 3 hoặc thể tế bào sáng) và giai đoạn 1C (độ mô học 1-3)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + carboplatin Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 3-6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (Phác đồ hóa trị đường tĩnh mạch/ khoang phúc mạc)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + cisplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 135mg/m2 TTM trên 3 giờ hoặc trong 24 giờ.
Ngày 2: Cisplatin 75-100mg/m2 bơm khoang phúc mạc, sau đó:
Ngày 8: Paclitaxel 60mg/m2 bơm khoang phúc mạc.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (hóa trị đường tĩnh mạch)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + carboplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Paclitaxel + carboplatin liều dày (MĐKC 1) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Ngày 8, 15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Paclitaxel + Carboplatin (MĐKC 1) (với những bệnh nhân cao tuổi, toàn trạng kém) Ngày 1: Paclitaxel 60mg/m2 TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 2) TTM trên 30 phút.
Chu kỳ hàng tuần x 18 tuần.
Docetaxel + Carboplatin (MĐKC 1) Ngày 1: Docetaxel 60-75mg/m2 TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.

Giai đoạn 2-4 (phác đồ có Bevacizumab)

Phác đồ Liều chi tiết
Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab (MĐKC 3) Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 5-6) TTM trên 1 giờ, tiếp tục với: Bevacizumab 7.5mg/kg TTM 39-90 phút.
Chu kỳ 3 tuần x 5-6 chu kỳ.
Tiếp tục duy trì Bevacizumab đến 12 đợt.
Hoặc:
Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM trên 3 giờ, sau đó: carboplatin (AUC 6) TTM trên 1 giờ.
Chu kỳ 3 tuần x 6 chu kỳ.
Bắt đầu từ ngày 1 của chu kỳ 2: Bevacizumab 15mg/kg TTM 30-90 phút. Chu kỳ 3 tuần x 22 chu kỳ.

Về Trần Trung Bách

Bác sĩ nội trú. Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội - Khoa xạ trị tổng hợp, Bệnh viện K Tân Triều

Xem thêm

Phẫu thuật cắt khối tá tụy và ứng dụng trong điều trị ung thư đầu tụy (Phần 1)

TÔNG QUAN VÈ UNG THƯ TỤY Dịch tễ học Ung thư tụy là một trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *