Một số phác đồ hoá chất trong ung thư trung biểu mô

Các phác đồ hóa trị bước 1
Lưu ý: Mức độ khuyến cáo (MĐKC) mặc định là 2A nếu không có chú thích cụ thể
Phác đồ Liều chi tiết
Pemetrexed + Cisplatin Ngày 1: Pemetrexed 500mg/m2 TTM, sau đó Cisplatin 75mg/m2 TTM trên 2 giờ.
Chu kỳ 21 ngày, 12 chu kỳ
Pemetrexed + Carboplatin Ngày 1: Pemetrexed 500mg/m2 TTM và Carboplatin AUC 5mg·phút/mL TTM.
Chu kỳ 21 ngày, tối đa 9 chu kỳ
Gemcitabine + Cisplatin Ngày 1: Cisplatin 80-100mg/m2 TTM trên 1 giờ
Ngày 1, 8 và 15: Gemcitabine 1000-1250mg/m2 TTM trên 30 phút.
Chu kỳ 21-28 ngày cho 4 chu kỳ
Pemetrexed Ngày 1: Pemetrexed 500mg/m2 TTM.
Chu kỳ 21 ngày cho 4 chu kỳ
Vinorelbine Vinorelbine 25-30mg/m2 (tối đa 60mg) TTM mỗi tuần trong 12 tuần
Pemetrexed + Cisplatin + Bevacizumab Ngày 1: Pemetrexed 500mg/m2 TTM + Cisplatin 75mg/m2 TTM + Bevacizumab 15mg/kg TTM.
Chu kỳ 21 ngày cho 6 chu kỳ, Sau đó:
Duy trì Bevacizumab 15mg/kg mỗi 21 ngày cho tới khi bệnh tiến triển
Các phác đồ hóa trị bước 2

Phác đồ Liều chi tiết
Pemetrexed (nếu không được chỉ đỉnh ở bước 1) Ngày 1: Pemetrexed 500mg/m2 TTM.
Chu kỳ 3 tuần cho 8 chu kỳ
Vinorelbine Vinorelbine 30mg/m2 <tối đa 60mg) TTM hằng tuần.
Chu kỳ 6 tuần cho 11 chu kỳ
Gemcitabine Ngày 1, 8 và 15: Gemcitabine 1250mg/m2 TTM.
Chu kỳ 28 ngày, tối đa 10 chu kỳ

Về Trần Trung Bách

Bác sĩ nội trú. Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội - Khoa xạ trị tổng hợp, Bệnh viện K Tân Triều

Xem thêm

Phẫu thuật cắt khối tá tụy và ứng dụng trong điều trị ung thư đầu tụy (Phần 1)

TÔNG QUAN VÈ UNG THƯ TỤY Dịch tễ học Ung thư tụy là một trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *