Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS: TKIs + Hoá trị sau khi tiến triển với TKIs bước 1 trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR.


Thử nghiệm IMPRESS (Iressa Mutation-Positive multicentre treatment beyond ProgRESsion Study), với hy vọng tiếp nối thành công ấn tượng của NC IPASS với các thuốc ức chế Tyrosine kynase (TKIs) trong điều trị UTPKTBN, thực hiện trên nhóm BN tiến triển sau điều trị bước 1 với TKIs nhằm đánh giá hiệu quả của TKIs khi được tiếp tục sử dụng phối hợp với hoá trị.

Kết quả ban đầu của IMPRESS vẫn thực sự “ấn tượng” như tên gọi, tuy nhiên lại không theo chiều hướng mong đợi. Thời gian sống thêm không tiến triển ghi nhận được không có sự khác biệt giữa nhóm điều trị TKIs và nhóm sử dụng giả dược. Chưa dừng lại, các tác giả tiếp tục tiến hành các phân tích dưới nhóm sử dụng các dấu ấn sinh học, tình trạng đột biến T790… với mục tiêu tìm ra nhóm người bệnh nhận được lợi ích từ chiến lược điều trị TKIs + hoá chất.

Trên Journal Clinical Oncology tháng 10/2017 vừa qua, tác giả Mok TSK và cộng sự đã công bố những kết quả cuối cùng dựa trên dữ liệu về sống thêm toàn bộ (OS) và các phân tích sâu dưới nhóm theo các chỉ điểm sinh học bao gồm tình trạng đột biến T790M  [1].

265 BN tham gia nghiên cứu được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm nhận điều trị Gefitinib uống 250mg/ngày kết hợp phác đồ Pemetrexed – Cisplatin (Tối đa 6 chu kỳ) và nhóm giả dược + hoá trị. Tình trạng đột biến EGFR được xác định qua mẫu DNA tế bào ung thư trong huyết thanh.

Kết quả “ẤN TƯỢNG” lần 2:

Kết hợp Gefitinib và phác đồ hoá trị Pemetrexed – Cisplatin không những không mang lại lợi ích mà còn rút ngắn OS so với giả dược: HR=1,44 với CI 95% 1,07-1,94  và p=0,016; trung vị OS 13,4 so với 19,5 tháng. Khác biệt này rõ rệt hơn đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có mẫu DNA huyết thanh mang đột biến T790M, trong khi khác biệt không có ý nghĩa ở nhóm âm tính với đột biến này.

PFS ở nhóm BN mang đột biến T790M tương tự nhau giữa 2 phác đồ điều trị. Ở nhóm đột biến T790M (âm tính), khác biệt về PFS không có ý nghĩa: HR=0,67; CI 95% 0,43 – 1,03; p=0,0745.

Kết quả cuối cùng này, đã khép lại thử nghiệm IMPRESS theo cách mà các nhà nghiên cứu không mong đợi một chút nào, củng cố mạnh mẽ khuyến cáo các bác sỹ lâm sàng không tiếp tục sử dụng TKIs kết hợp với hoá trị sau khi thất bại ở bước 1.

Tài liệu tham khảo:

  1. Mok T.S.K., Kim S.-W., Wu Y.-L. và cộng sự. (2017). Gefitinib Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy in Epidermal Growth Factor Receptor Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer Resistant to First-Line Gefitinib (IMPRESS): Overall Survival and Biomarker Analyses. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol, JCO2017739250.

Biên soạn: BSNT Trần Trung Bách

Về Trần Trung Bách

Bác sĩ nội trú. Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội - Khoa xạ trị tổng hợp, Bệnh viện K Tân Triều

Xem thêm

ĐẠI CƯƠNG VỀ U HẮC TỐ HỆ TIÊU HÓA

TỔNG QUAN, ĐỊNH NGHĨA U hắc tố ác tính (Malignant melanoma) là một dạng u …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.