Gõ từ khoá để tìm kiếm

UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ: Có thể trì hoãn thời điểm bắt đầu hoá trị bổ trợ sau mổ?

Chia sẻ

Michelle C. Salazar, MD; Joshua E. Rosen, BASc; ZuohengWang, PhD; Brian N. Arnold, MD; Daniel C. Thomas, MD; Roy S. Herbst, MD; AnthonyW. Kim, MD; Frank C. Detterbeck, MD; Justin D. Blasberg, MD; Daniel J. Boffa, MD

Hoá trị bổ trợ sau phẫu thuật được chỉ định trong nhiều giai đoạn của ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) và đã được chứng minh lợi ích về mặt sống thêm cho người bệnh. Thời gian hồi phục sau phẫu thuật ung thư phổi khác nhau ở mỗi bệnh nhân và ảnh hưởng đến khả năng dung nạp của người bệnh với các phác đồ hoá trị bổ trợ. Đến nay, thời điểm tối ưu để bắt đầu hoá trị bổ trợ sau mổ đối với UTPKTBN vẫn còn chưa rõ ràng.

Một nghiên cứu hồi cứu dữ liệu của 12,473 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị UTPKTBN tại Mỹ cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về thời gian sống thêm toàn bộ (Overall Survival : OS) giữa những bệnh nhân được bắt đầu hoá trị bổ trợ vào khoảng 18-38 ngày sau mổ, 39-56 ngày sau mổ và 57-127 ngày sau mổ. Nghiên cứu được thực hiện bởi Daniel J.Boffa, Đại học Yale và các cộng sự trên JAMA Oncology ngày 6 tháng 1 năm 2017.

Tác giả nghiên cứu kết luận : “Các bác sỹ lâm sàng nên chỉ định bắt đầu hoá trị bổ trợ cho những bệnh nhân đã hồi phục tốt, đủ khoẻ mạnh để có thể dung nạp với điều trị, có thể chờ đợi đến 4 tháng sau phẫu thuật UTPKTBN”.

Nguồn: JAMA Oncol 2017 Jan. 5

Edit: DR.BTT

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *