Gõ từ khoá để tìm kiếm

Một số phác đồ hoá chất trong ung thư đường mật

Chia sẻ

Các phác đồ bước 1 cho giai đoạn không mổ được

Phác đồ Liều chi tiết
Gemcitabine + Cisplatin (MĐKC 1) Ngày 1, 8: Cisplatin 25mg/m2 TTM (1h) + Gemcitabine 1000mg/m2 TTM (30 phút).
Chu kỳ 3 tuần, đánh giá lại sau 4 chu kỳ, điều trị tiếp 4 chu kỳ nếu cần thiết.
Phác đồ nền tảng Gemcitabine hay 5FU (MĐKC 2A) Các kết quả nghiên cứu đến hiện tại cho thấy phác đồ có gemcitabine có chút ưu thế so với phác đồ nền tảng 5FU.

Phác đồ bước 1 cho giai đoạn di căn

Phác đồ Liều chi tiết
Gemcitabine + Cisplatin (MĐKC 2A) Ngày 1, 8: Cisplatin 25mg/m2 TTM (1h) + Gemcitabine 1000mg/m2 TTM (30 phút).
Chu kỳ 3 tuần, đánh giá lại sau 4 chu kỳ, điều trị tiếp 4 chu kỳ nếu cần thiết.
Phác đồ nền tảng Gemcitabine hay 5FU (MĐKC 2A) Các kết quả nghiên cứu đến hiện tại cho thấy phác đồ có gemcitabine có chút ưu thế so với phác đồ nền tảng 5FU.

Tags:

Bạn có thể quan tâm

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *