Một số phác đồ hoá chất trong ung thư đường mật

Các phác đồ bước 1 cho giai đoạn không mổ được

Phác đồ Liều chi tiết
Gemcitabine + Cisplatin (MĐKC 1) Ngày 1, 8: Cisplatin 25mg/m2 TTM (1h) + Gemcitabine 1000mg/m2 TTM (30 phút).
Chu kỳ 3 tuần, đánh giá lại sau 4 chu kỳ, điều trị tiếp 4 chu kỳ nếu cần thiết.
Phác đồ nền tảng Gemcitabine hay 5FU (MĐKC 2A) Các kết quả nghiên cứu đến hiện tại cho thấy phác đồ có gemcitabine có chút ưu thế so với phác đồ nền tảng 5FU.

Phác đồ bước 1 cho giai đoạn di căn

Phác đồ Liều chi tiết
Gemcitabine + Cisplatin (MĐKC 2A) Ngày 1, 8: Cisplatin 25mg/m2 TTM (1h) + Gemcitabine 1000mg/m2 TTM (30 phút).
Chu kỳ 3 tuần, đánh giá lại sau 4 chu kỳ, điều trị tiếp 4 chu kỳ nếu cần thiết.
Phác đồ nền tảng Gemcitabine hay 5FU (MĐKC 2A) Các kết quả nghiên cứu đến hiện tại cho thấy phác đồ có gemcitabine có chút ưu thế so với phác đồ nền tảng 5FU.

Về Trần Trung Bách

Bác sĩ nội trú. Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội - Khoa xạ trị tổng hợp, Bệnh viện K Tân Triều

Xem thêm

ĐIỂM MẶT CÁC NHÓM THUỐC HÓA TRỊ – PHẦN 3 (CUỐI)

Những nội dung chính6. CHẤT ỨC CHẾ TOPOISOMERASE7. TÁC NHÂN ỨC CHẾ VI ỐNG8. ĐỀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *