Tag Archives: Immunohistochemistry

CUP-AI-Dx: Công cụ chẩn đoán nguồn gốc mô ung thư và dạng phân tử với dữ liệu biểu hiện gen RNA và trí tuệ nhân tạo|| Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ Phần lớn các phương pháp điều trị ung thư hiện đại, bao gồm cả các phương pháp điều trị đích, vẫn được áp dụng với kiến ​​thức về khối u nguyên phát của bệnh nhân. Tuy nhiên, 3-5% tổng số bệnh nhân ung thư có khối u …

Đọc tiếp

HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT KHỐI U || Phần 2

BIỂU HIỆN KHÁNG NGUYÊN CỦA MỘT SỐ KHỐI U [4] Biểu hiện KN của các khối u không tuyệt đối. Khi ký hiệu (+) tức là KN luôn dương tính hoặc hơn 90% các ca, (+/­-): dương tính ở hơn 50% các ca; (-/+): dương tính ở ít hơn 50% các …

Đọc tiếp

HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT KHỐI U || Phần 1

MỞ ĐẦU Cơ thể con người được cấu tạo bởi 4 loại mô cơ bản: biểu mô (biểu mô phủ, biểu mô tuyến); mô liên kết (mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương); mô cơ (cơ vân, cơ tim, cơ trơn) và mô thần kinh (noron, sợi trục, …

Đọc tiếp