Tag Archives: gastric cancer

Cập nhật về điều trị hóa chất trong ung thư dạ dày|| Phần 2

Kết quả thử nghiệm trên lâm sàng Đơn hóa trị liệu với S1 so sánh với một số phác đồ điều trị khác Mitsuru Sasako đã nghiên cứu về hóa trị bổ trợ điều trị ung thư dạ dày và tổng hợp được một bảng kết quả thử nghiệm lâm …

Đọc tiếp

Cập nhật về điều trị hóa chất trong ung thư dạ dày|| Phần 1

Đặt vấn đề Theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hiện nay có khoảng 989 000 bệnh nhân ung thư dạ dày mắc mới mỗi năm trên toàn cầu với tỷ lệ tử vong đứng thứ hai chỉ sau ung thư phổi [1]. Cho tới nay, phẫu …

Đọc tiếp