Tag Archives: chất lượng cuộc sống

Ung thư và tôn giáo/tâm linh: Từ thực tiễn đến cơ sở khoa học

Ung thư đặt ra cho chúng ta những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, những điều gì là quan trọng, ý nghĩa đằng sau những đau khổ và đằng sau những gì chúng ta phải chịu đựng. Khi biết mình bị ung thư cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng chúng ta dễ bị tổn thương do bệnh tật, sự sống đối với chúng ta là mong manh, chúng ta rồi sẽ phải chết và thời gian của chúng ta là hữu hạn. Những khi chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta thường không nghĩ đến những điều này. Nhưng căn bệnh nan y buộc chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi ấy. Thử thách thực sự đối với chúng ta là làm thế nào chúng ta có thể sử dụng một cách khôn ngoan nhất khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao ung thư được xem như hồi chuông cảnh tỉnh, không những cho bệnh nhân mà còn cho chính những người xung quanh.

Đọc tiếp