Tag Archives: Central pancreatectomy

KỸ THUẬT MỔ|| Phẫu thuật cắt tụy trung tâm và ứng dụng trong điều trị bệnh lý tụy – Phần 2

Kỹ thuật mổ mở [1] (Tiếp) 2. Bước 2: Việc tiến hành cắt tụy cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: Khối u hoặc tổn thương tuyến tụy phải nằm ở bên trái của động mạch vị tá tràng, do đó động mạch này luôn được bảo tồn.Các đường viền …

Đọc tiếp

KỸ THUẬT MỔ|| Phẫu thuật cắt tụy trung tâm và ứng dụng trong điều trị bệnh lý tụy – Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ Cắt tụy trung tâm (Central pancreatectomy hoặc medial pancreatectomy), là phẫu thuật cắt bỏ một đoạn (dài khoảng 5 cm), bảo tồn tối đa của tuyến tụy với các cấu trúc xung quanh (lách, tá tràng, cây đương mật và túi mật) [1]. Một số tác giả có …

Đọc tiếp