Tag Archives: thử nghiệm LION

ASCO 2017: Không vét hạch một cách hệ thống đối với ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn tiến triển – Thử nghiệm LION

Vét hạch một cách hệ thống (LNE) không giúp cải thiện thời gian sống thêm không bệnh tiến triển (PFS) và thời gian sống thêm toàn bộ (OS) ở những bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển, do đó không nên được thực hiện thường quy. Đây …

Đọc tiếp