Tag Archives: theo kinh nghiệm

Điều trị sốt hạ bạch cầu theo kinh nghiệm

Phác đồ điều trị theo kinh nghiệm Cơ sở Hạ bạch cầu (trung tính) được khẳng định khi số lượng bạch cầu trung tính (ANC) ít hơn 500/µL (0,5G/L) , hoặc ít hơn 1000/µL (1G/L) với dự kiến giảm xuống dưới 500/µL (0,5G) trong 48 giờ kế tiếp. Sốt hạ …

Đọc tiếp