Tag Archives: Rectal NETs

Tổng quan về U thần kinh nội tiết trực tràng || Phần 2

Chẩn đoán giai đoạn (Staging) và phân độ (Grading) Theo phân độ của WHO năm 2010, NENs đường tiêu hóa được chia thành NENs typ G1, G2, NECs hay NETs typ G3 (nhóm tế bào nhỏ và nhóm tế bào lớn) và MANEC [35]. Theo phân loại này, khái niệm NECs …

Đọc tiếp