Tag Archives: Primary pancreatic hepatoid carcinoma

Tổng quan về UNG THƯ BIỂU MÔ DẠNG GAN CỦA TỤY

ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư biểu mô dạng gan (Hepatoid Carcinoma – HAC) là một loại ung thư biểu mô hiếm gặp có mô học giống với ung thư biểu mô tế bào gan (hepatocellular carcinoma – HCC) nhưng là khối u nguyên phát ngoài gan, được thông báo đầu …

Đọc tiếp