Tag Archives: Phẫu thuật Whipple

Phẫu thuật cắt khối tá tụy và ứng dụng trong điều trị ung thư đầu tụy (Phần 2)

Điều trị phẫu thuật Vài nét về lịch sử phẫu thuật u vùng đầu tụy Nghiên cứu của Shukla về tổng kết lịch sử phẫu thuật cắt khối tá tụy cho thấy Codivila (1898) lần đầu tiên cắt cả khối tá tràng đầu tụy [23]. Phẫu thuật cắt bỏ khối …

Đọc tiếp