Tag Archives: IMPRESS

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS: TKIs + Hoá trị sau khi tiến triển với TKIs bước 1 trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR. Thử nghiệm IMPRESS (Iressa Mutation-Positive multicentre treatment beyond ProgRESsion Study), với hy vọng tiếp nối thành …

Đọc tiếp