Tag Archives: GLUD1

Vai trò của chuyển hóa Glutamine trong ung thư đại trực tràng

Tóm tắt: Chúng ta đã biết vai trò quan trọng của chuyển hóa Glutamine trong ung thư tụy, nhưng vai trò của nó trong ung thư đại tràng vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu này đã chứng minh vai trò quan trọng của chuyển hóa Glutamine trong ung …

Đọc tiếp