Tag Archives: flot

ASCO 2017: FLOT vượt qua ECF/ECX trong ung thư dạ dày

Hoá trị trước mổ bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam những năm gần đây, được chỉ định cho các trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng còn khả năng phẫu thuật. Được xem là phác đồ chuẩn hiện nay từ kết …

Đọc tiếp