Tag Archives: điều trị bổ trợ

ASCO 2017 : Bỏ Anthracycline trong chỉ định điều trị bổ trợ ung thư vú?

  Anthracycline và Taxane được xem là 2 hoá chất nền tảng, xương sống trong nhiều phác đồ hoá trị ung thư vú ở hầu hết các giai đoạn bệnh. Tuy nhiên, do độc tính tích luỹ trên tim mạch giới hạn tổng liều điều trị, mỗi bệnh nhân ung …

Đọc tiếp

ASCO 2017: Hoá trị trước hoá xạ đồng thời bổ trợ trước mổ trong ung thư trực tràng – một hướng đi mới?

  Nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Newyork, Mỹ) hồi cứu trên 811 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị bổ trợ trước mổ trong khoảng thời gian 2009-2015 : 320 trường hợp được hoá xạ trị đồng thời, phẫu thuật và hoá trị bổ …

Đọc tiếp