Tag Archives: dạ dày

Duy trì Capecitabine trong ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa

Capecitabine duy trì sau hóa trị tấn công bước 1 phác đồ Docetaxel, Cisplatin và Fluorouracil ở bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa. Điều trị hóa chất giúp cải thiện thời gian sống thêm ở bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Tuy nhiên, …

Đọc tiếp