Tag Archives: Tumor Biomakers

HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT KHỐI U || Phần 1

MỞ ĐẦU Cơ thể con người được cấu tạo bởi 4 loại mô cơ bản: biểu mô (biểu mô phủ, biểu mô tuyến); mô liên kết (mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương); mô cơ (cơ vân, cơ tim, cơ trơn) và mô thần kinh (noron, sợi trục, …

Đọc tiếp