Tag Archives: tế bào

Liệu pháp sinh học trong điều trị ung thư

Định nghĩa Liệu pháp sinh học điều trị ung thư là một phương thức điều trị mà sử dụng hệ thống miễn dịch cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Liệu pháp sinh học đã được sử dụng trong điều trị nhiều loại ung thư để ngăn chặn …

Đọc tiếp