Tag Archives: gen kháng ung thư

Lịch sử ngành ung thư (phần 3): Sự phát triển của kiến thức hiện đại về nguyên nhân gây ung thư

Các tác nhân gây ung thư (carcinogen) do virus và hóa học Năm 1915, Katsusaburo Yamagiwa và Koichi Ichikawa tại trường Đại học Tokyo, đã gây ra được ung thư trên động vật trong phòng thí nghiệm lần đầu tiên nhờ phết hắc ín từ than đá lên da thỏ. …

Đọc tiếp