Tag Archives: Extrahepatic cholangiocarcinoma

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN (Phần 1)

1. ĐẠI CƯƠNG Ung thư gan nguyên phát (primary liver cancer) phần lớn là ung thư tế bào gan (hepatocellular carcinoma – HCC) hoặc ung thư đường mật (cholangio carcinoma), ngoài ra còn bao gồm u GIST gan, lymphoma. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến …

Đọc tiếp