Tag Archives: endoscopicretrograde cholangiography

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN (Phần 2)

5. Các phương pháp chẩn đoán UTĐM. 5.1. Lâm sàng. Bệnh cảnh ung thư đường mật thường gặp 3 trường hợp chủ yếu: Phát hiện tình cờ –  Giai đoạn triệu chứng điển hình – Giai đoạn muộn Phát hiện tình cờ Trong giai đoạn này thường không có triệu …

Đọc tiếp