Monthly Archives: Tháng Tư 2020

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN (Phần 2)

5. Các phương pháp chẩn đoán UTĐM. 5.1. Lâm sàng. Bệnh cảnh ung thư đường mật thường gặp 3 trường hợp chủ yếu: Phát hiện tình cờ –  Giai đoạn triệu chứng điển hình – Giai đoạn muộn Phát hiện tình cờ Trong giai đoạn này thường không có triệu …

Đọc tiếp

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN (Phần 1)

1. ĐẠI CƯƠNG Ung thư gan nguyên phát (primary liver cancer) phần lớn là ung thư tế bào gan (hepatocellular carcinoma – HCC) hoặc ung thư đường mật (cholangio carcinoma), ngoài ra còn bao gồm u GIST gan, lymphoma. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến …

Đọc tiếp