Tag Archives: vét hạch nách

Quan điểm đối với vét hạch nách trong ung thư vú năm 2017

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư vú – Quan điểm năm 2017 Bài viết này dựa trên một bài báo được đăng trên tạp chí Breast Cancer Res Treat (2017) 163:413-415 với tiêu đề “Management of the positive axilla in 2017” của các tác giả Eli Avisar, Tolga Ozmen. …

Đọc tiếp