Tag Archives: 7 UNG THƯ nên sàng lọc cho Nam giới hiện nay bạn cần phải biết!

7 UNG THƯ nên sàng lọc cho Nam giới hiện nay bạn cần phải biết!

Sàng lọc là quá trình áp dụng một biện pháp kỹ thuật (trắc nghiệm) để phát hiện một bệnh ở thời kỳ sớm trong một cộng đồng mà bệnh đó chưa biểu hiện những triệu chứng lâm sàng dễ thấy. Một ung thư được xem là lý tưởng cho việc …

Đọc tiếp