Tag Archives: ung thư dạ dày tiến triển

ASCO 2018 | Thử nghiệm RINDBeRG trong điều trị bước 3 ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa

Ramucirumab, kháng thể đơn dòng IgG1 kháng VEGFR2, đã cho thấy được lợi ích trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa qua kết quả tử 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên và trở thành lựa chọn điều trị chuẩn cho chỉ định điều trị bước …

Đọc tiếp

Thử nghiệm LS || Hoá trị nhiệt độ cao trong khoang phúc mạc (HIPEC) bổ trợ cho ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển

Tên thử nghiệm: Hoá trị nhiệt độ cao trong khoang phúc mạc (HYPEC – Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) bổ trợ cho ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển. Mã số: NCT02672865 Tác giả: TS. Maheswari Senthi, Trung tâm Ung thư Đại học Loma LinDa (California, Mỹ). Mục tiêu: Đánh giá …

Đọc tiếp