Tag Archives: U thần kinh nội tiết

ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U THẦN KINH NỘI TIẾT || Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ Khối tân sinh thần kinh nội tiết đường tiêu hóa (Gastrointestinal neuroendocrine neoplasms – GI NENs) bắt nguồn từ tế bào thần kinh nội tiết nằm tại vùng niêm mạc và dưới niêm mạc của ống tiêu hóa. Mặc dù các phương tiên chẩn đoán hình ảnh …

Đọc tiếp

TỔNG QUAN VỀ U THẦN KINH NỘI TIẾT HỆ TIÊU HÓA (phần 1)

Định nghĩa, Dịch tễ học, Phân loại Định nghĩa Khối tân sản thần kinh nội tiết (Neuroendocrine neoplasms – NENs) là những tổ chức tân sản có nguồn gốc từ hệ thống tế bào thần kinh nội tiết, có thể lành tính hoặc ác tính [1]. Dựa trên mức độ ác …

Đọc tiếp