Tag Archives: tế bào không điển hình

Có phải tế bào không điển hình (Atypical cells) đồng nghĩa với ung thư?

Đôi khi bạn có thể thấy một kết quả từ Pap test hoặc sinh thiết mô học thông báo sự xuất hiện của “những tế bào không điển hình”. Điều này có thể làm bạn cảm thấy lo lắng khi cho rằng nó đồng nghĩa với ung thư, nhưng thực …

Đọc tiếp