Tag Archives: Pulmonary Emboli

Huyết khối tĩnh mạch sâu | Phần 2

Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu Thang điểm Caprini Để dự phòng HKTMS người ta phải đánh giá mức độ nguy cơ của từng Bn cụ thể và áp dụng biện pháp phù hợp. Thang điểm hay được sử dụng để đánh giá nguy cơ và để dự phòng …

Đọc tiếp