Tag Archives: nghiên cứu ung thư

Các chỉ tiêu đánh giá thường được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng bệnh Ung thư

Các Chỉ tiêu đánh giá (Endpoints) thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng bệnh Ung thư: Chỉ tiêu Định nghĩa Ưu điểm Hạn chế Sống thêm toàn bộ (Overall survival – OS) Thời gian tính từ thời điểm bắt đầu tham gia nghiên cứu (với thử nghiệm LS …

Đọc tiếp