Tag Archives: hướng dẫn thực hành

Quản lý tình huống gián đoạn ngoài dự kiến liệu trình xạ trị

Ngày càng có nhiều hơn dữ kiện y văn đưa ra bằng chứng cho thấy việc gián đoạn ngoài dự kiến liệu trình xạ trị dẫn đến kéo dài tổng thời gian điều trị sẽ làm xấu đi kết quả kiểm soát tại chỗ và tỷ lệ điều trị khỏi với một số bệnh lý ung thư.

Đọc tiếp