Tag Archives: hoá xạ đồng thời

TNLS || Cisplatin hàng tuần hay Cisplatin chu kỳ 3 tuần trong hoá xạ đồng thời ung thư vùng đầu cổ ?

Với ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng, chiến lược hoá xạ đồng thời triệt căn với Cisplatin 100mg/m2 mỗi 3 tuần đang là lựa chọn điều trị chuẩn hiện nay. Tuy nhiên, chiến lược điều trị này lại mang đến …

Đọc tiếp