Tag Archives: hoá trị nhiệt độ cao

Thử nghiệm LS || Hoá trị nhiệt độ cao trong khoang phúc mạc (HIPEC) bổ trợ cho ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển

Tên thử nghiệm: Hoá trị nhiệt độ cao trong khoang phúc mạc (HYPEC – Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) bổ trợ cho ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển. Mã số: NCT02672865 Tác giả: TS. Maheswari Senthi, Trung tâm Ung thư Đại học Loma LinDa (California, Mỹ). Mục tiêu: Đánh giá …

Đọc tiếp