Tag Archives: hoá trị dẫn đầu

TNLS | Thử nghiệm pha 2/3 hoá xạ đồng thời vs hoá trị đơn thuần trong điều trị trước mổ ung thư trực tràng tiến triển

Tên nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng pha II/III (1) so sánh hiệu quả của chiến lược hoá trị (FOLFOX) – hoá xạ đồng thời và chiến lược chuẩn (hoá xạ đồng thời) trong điều trị bổ trợ trước mổ ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ, tại vùng (PROSPECT). …

Đọc tiếp