Tag Archives: giải phẫu bệnh

Bác sỹ ung thư cần gì trong kết quả giải phẫu bệnh? |Kỳ 1| Ung thư vú

1. Sinh thiết kim chẩn đoán ung thư vú 1.1. Nhà giải phẫu bệnh cần biết: Bác sỹ ung thư cần chú ý cung cấp đầy đủ các thông tin cùng với chỉ định xét nghiệm giải phẫu bệnh bệnh phẩm sinh thiết kim: + Lý do tiến hành sinh …

Đọc tiếp