Tag Archives: đột biến EGFR

TNLS || Tình trạng đột biến EGFR giúp dự báo đáp ứng với xạ trị định vị đối với UTPKTBN di căn não

Tình trạng đột biến EGFR giúp dự báo kết quả điều trị bằng xạ trị định vị đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não Mục đích: Làm rõ liệu đột biến gen EGFR có ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng và kết quả điều …

Đọc tiếp

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm IMPRESS: TKIs + Hoá trị sau khi tiến triển với TKIs bước 1 trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR. Thử nghiệm IMPRESS (Iressa Mutation-Positive multicentre treatment beyond ProgRESsion Study), với hy vọng tiếp nối thành …

Đọc tiếp

Giá trị tiên lượng và dự báo của CEA huyết thanh với ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR được điều trị bằng TKIs

Hiện nay, các thuốc ức chế Tyrosine kinase của EGFR được sử dụng rộng rãi trong điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa hoặc tái phát, tuy nhiên, chúng ta chưa xác định được 1 dấu ấn sinh học nào cho phép dự báo hiệu quả của EGFR TKI. Một …

Đọc tiếp