Tag Archives: đột biến BRCA 1

Tìm ra cơ chế kháng hóa chất trong điều trị ung thư Vú

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân của cơ chế kháng hóa chất có liên quan đến việc sửa chữa DNA trong ung thư vú có đột biến gen BRCA 1 và BRCA2. Nghiên cứu này được đăng trên tạp trí Nature (21/7/2016) bởi Nuzsenzweig và Shyam Sharan, …

Đọc tiếp