Tag Archives: aggressive fibromatosis

U Desmoid ngoài phúc mạc – Chiến lược điều trị || Phần 2

Xạ trị (Radiation therapy – RT)  RT là phương pháp điều trị đầu tiên cần được tiến hành trên những bệnh nhân chưa có khả năng phẫu thuật hoặc từ chối phẫu thuật. Thời gian u thoái lui sau xạ trị thường tương đối dài, có thể đến vài năm …

Đọc tiếp

U Desmoid ngoài phúc mạc – Chiến lược điều trị || Phần 1

Tổng quan Khối u Desmoid (còn gọi là u tăng sinh xơ tiến triển – aggressive fibromatosis) là u trung mô diễn tiến xơ hóa, và không có khả năng di căn xa [1], [2]. Đây là mô học lành tính, nhưng có một xu hướng xâm lấm tại chỗ và …

Đọc tiếp