Tag Archives: Adenocarcinoma of the esophagus (ACE) – Esophagogastric junction (EGJ)

Tổng quan về ung thư ĐOẠN NỐI THỰC QUẢN – DẠ DÀY | Phần 1

Định nghĩa và phân Loại Ung thư biểu mô đoạn nối thực – quản dạ dày (EsophagoGastric Junction Adenocarcinoma – EGJ), bao gồm những khối u nằm ở trong khoảng trên và dưới đường Z (Z-Line) 5 cm. Số ca mắc mới UTBM tuyến của EGJ có xu hướng gia …

Đọc tiếp